Colofon

Alprokon Online werkt de inhoud van de webshop regelmatig bij en behoudt zich het recht voor om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen zonder melding vooraf.

Ondanks uiterste individuele zorg kan het (tijdelijk) voorkomen dat als gevolg van veranderingen informatie niet correct is weergegeven. Alprokon Online is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud en informatie op de webshop of websites waarnaar via een hyperlink wordt verwezen.

Alle elementen van deze webshop zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij wijzen erop dat het verdere gebruik van de teksten, afbeeldingen en programmacodes niet is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Alprokon Online.

Alprokon Online is een handelsnaam van Alprokon Aluminium Development B.V.